Laden ...

Maatwerkbegeleiding

Vanuit onze maatwerkbegeleiding richten wij ons op de individuele behoeftes en wensen
van de jongere met het doel om vaardigheden te versterken.

Foto van jongeren op een bank.

Hoe ziet het eruit?

Wanneer jongeren vastlopen op meerdere gebieden dan wordt de situatie met een ‘keukentafelgesprek’ in beeld gebracht. Dit doen we samen met ouder(s), de jongere en/of derden, zoals de zorgcoördinator van school en het WIJ-team. Daarin werken we vanuit de mogelijkheden en talenten van jongeren om samen tot één plan te komen.

Het Trajectplan

Op basis van het gesprek en het uitwisselen van eventueel aanwezige diagnostiek, wordt de oriëntatiefase gestart. In deze fase gaan we samen met de jongere op pad, ontdekken we de aanwezige vaardigheden, maken we inzichtelijk wat al goed gaat en stellen we vast waar de aandachtspunten liggen. Na de afgesproken periode plannen we een evaluatiegesprek met een advies voor het vervolg van de begeleiding. Dit wordt vastgelegd in het Trajectplan. In dit plan stellen we doelen op, bijvoorbeeld gericht op: gezondheid, zelfredzaamheid, meedoen, terug naar school.

Feestje bij Henriette.

De combinatie

Maatwerkbegeleiding wordt vaak gecombineerd met Passend Onderwijs of Huiswerkbegeleiding. Schoolse taken dragen daarmee bij aan de dag invulling voor de jongere en is voor de Trajectbegeleiders een middel om met de jongeren in contact te zijn. Stap-voor-stap wordt gewerkt aan de doelen vanuit het Trajectplan en zijn ook de pijlen gericht op de kennisverrijking door onderwijs. Een duidelijke WIN-WIN situatie.

Meer weten? Neem gerust contact op!

Contact