Laden ...

Drie jongere samen op de fiets.

Wij staan op voor het welzijn van jongeren!

Groeien naar zelfvertrouwen

Elk mens is uniek. Dat is ons vertrekpunt bij het aanmeld- en intakeproces. Wij hebben allemaal zo onze bijzondere kenmerken, talenten en beperkingen. Vanaf onze eerste ontmoeting luisteren en kijken we goed naar elkaar. Dit doen we in een ontspannen en gezellige sfeer. Daardoor zien we meer en weten we welke doelen we kunnen halen.

De opdracht

We zien het als onze taak om jongeren te faciliteren
en de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontplooien, zodat zij zelf weer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven. Door te werken aan de zwakke executieve vaardigheden van jongeren, vergroten we
de zelfredzaamheid. En naast meer zelfverzekerdheid, ontstaat zelfvertrouwen vanuit de eigen kracht en innerlijke waarden. Onze ervaring met de doelgroep is dat ze zich in zeer korte tijd verbonden voelen met
onze aanpak, omdat ze zich gezien en gehoord voelen.

Lees Meer

Ons aanbod

Onze dienstverlening richting jongeren bestaat uit verschillende vormen van begeleiding. In de praktijk bestaat de geboden ondersteuning onder meer uit:

🧡 individuele begeleiding basis en specialistisch
🧡 groepsbegeleiding basis en specialistisch
🧡 begeleiding binnen het gezinssysteem
🧡 begeleiding terug naar school
🧡 sociale activering en re-integratie

Lees Meer

Doelgroep

JET | Je Eigen Traject ondersteunt jongeren tussen 10 en 23 jaar, met als doel ze zelfbewuster te maken in hun ambitie. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat een verandering voor de jongere, ook écht een verbetering moet zijn. Onze doelgroep kenmerkt zich, in het algemeen, door jongeren waarbij sprake is van (dreigende) uitval, vanwege het minder grip hebben op het leven. Dit wordt vaak veroorzaakt door onderliggende aandachtstoornissen, zoals: AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis, Dyslexie en/of persoonlijkheidsstoornissen, waaronder: somberheid en depressie.

Foto van reclamebord JET | Je Eigen Traject.
Twee dames die blij zijn.

Onze aanpak in het kort

Door goed te luisteren geven we jongeren de ruimte om te vertellen waar ze naartoe willen en wat ze nodig hebben, want jongeren weten dat zelf vaak het beste. Veelvuldig zit vooruitgang of hulp in hele simpele dingen en komen oplossingen vanzelf. Dit leggen we allemaal vast in ons Trajectplan. Binnen dit plan stippelen we samen een route uit om het doel te bereiken. Onderweg kijken en luisteren we goed wat bijdraagt aan de vooruitgang en is het nodig, dan passen we de route aan. De stappen die we zetten leggen we vast in het Evaluatieverslag. Zo houden we overzicht en zien we direct waar extra aandacht nodig is. Ook een stap terug doen, is bij ons ergens een stap vooruit. Van fouten mag je leren, zoals in het echte leven. Als het goed is zien we tijdens het Traject rust, vertrouwen en plezier ontstaan in het leven van de jongere.

Aansluiting Integraal Jeugdbeleid

Net als in het Integraal Jeugdbeleid streven wij naar het ondersteunen van drie sociologische vraagstukken, te weten: het veiligheids-, gelijkheids- en sociale cohesievraagstuk. Naast dat de jongere het recht heeft om zijn ontwikkelingsfasen en -taken zo goed mogelijk te doorlopen, vinden wij het belangrijk: zo vroeg, zo licht en zo dicht mogelijk bij huis de ondersteuning in te zetten. Binnen de zorgladder (preventie, signalering & interventie) opereren wij zo strak mogelijk om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. In nauw contact met jongeren, ouders en het WIJ-Team stellen wij de ontwikkeling van de jongeren centraal.

Mensen zitten luisterend op stoel.

Benieuwd wat jongeren van ons vinden?

Lees hier wat anderen zeggen over JET | Je Eigen Traject.

"

Een plek waar je jezelf kunt zijn en vrienden maakt. Ben er elke dag met plezier naar toe gegaan.

Senna

Jongere

"

Zonder JET zou ik deze groei niet hebben gemaakt. De ondersteuning die ik heb gehad, daar zal ik altijd dankbaar voor zijn.

Luuk

Jongere

"

Veel persoonlijke aandacht en sterk oog voor sociaal-en emotionele ontwikkeling van jongeren.

Mirthe

Jongere

Welkom bij Team JET

Elke dag staat het team graag voor de jongeren klaar. Dat doen we binnen een hechte, kleinschalige en veilige omgeving, met oog voor de ander en respect voor elkaar. Kennismaken? Bel of mail gerust, dan schakelen wij je door naar de juiste persoon.

Contact
Julie Blaauw
Mischa de Vries
Sharon Wilthof
Henriëtte Lebbink
Leonie Mulder
Julia Ratering
Henriette Liewes
Monique Bartelds
Beer

Meer weten? Neem gerust contact op!

Contact