Laden ...

Passend onderwijs

Soms lopen jongeren vast op school en/of thuis. Wij ondersteunen deze jongeren bij het ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden.

Hoe ziet het eruit?

Wanneer jongeren vastlopen op school en/of thuis dan wordt de situatie met een ‘keukentafelgesprek’ in beeld gebracht. Dit doen we samen met ouder(s) en de jongere, de zorgcoördinator van school en/of coördinator passend onderwijs en het WIJ-team. Op basis van het gesprek en het uitwisselen van eventueel aanwezige diagnostiek, wordt de oriëntatiefase gestart. In deze fase gaan we samen met de jongere op pad, ontdekken we de talenten, maken we inzichtelijk wat gaat al goed en stellen we vast waar de aandachtspunten liggen.

Dag invulling

In deze fase volgt de jongere vervangende lessen bij Je Eigen Traject, gebaseerd op de schoolmethode waar de jongere is ingeschreven. Schoolse taken dragen daarmee bij aan de dag invulling voor de jongere en is voor de Trajectbegeleiders een middel om met de jongeren in contact te zijn. Onze vakinhoudelijke bijlesdocenten staan de jongere dagelijks bij door de kennis te verrijken op het onderwijsgebied.

Twee dames die blij zijn.

Zijn wie je bent

Na een afgesproken periode plannen we een evaluatiegesprek met advies- en aandachtspunten voor het vervolg van de begeleiding. Passend onderwijs wordt gecombineerd met Maatwerkbegeleiding en zo komen we tot het Trajectplan. In dit plan worden doelen opgenomen bijvoorbeeld gericht op: meedoen, terug naar school, gezondheid en zelfredzaamheid.

Meer weten? Neem gerust contact op!

Contact